Samen aan de slag in Steenbergen

Steenbergen.Centrum1 (Groot)

Steenbergen

De wereld om ons heen is continu in beweging. We worden met zijn allen steeds ouder en blijven ook langer thuis wonen. We hebben te maken met veranderingen in het klimaat: zomers worden warmer en droger, regenbuien heftiger. En door de coronacrisis werken nu veel mensen vanuit huis. Als Stadlander bewegen we zo goed mogelijk mee. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het nu en in de toekomst prettig wonen is.

Dat kunnen we niet alleen, daarvoor willen en moeten we samenwerken. Op maandag 2 november 2020 hebben we samen met de gemeente Steenbergen en tanteLouise onze samenwerking benadrukt. Samen gaan we aan de slag in het centrum van de stad.

Duurzaam en betaalbaar

Als Stadlander zorgen we er voor dat steeds meer woningen levensloopbestendig zijn. Tegelijkertijd moet wonen natuurlijk ook betaalbaar blijven. Wonen op een duurzame manier is belangrijk. Woningen met zonnepanelen of aardgasvrije woningen dragen allemaal een steentje bij aan een beter klimaat.

Maar een betaalbare en duurzame woningen alleen is niet bepalend voor je woongeluk. Je hebt ook behoefte aan zorg, voorzieningen, (vrijwilligers)werk in de buurt en een aantrekkelijk leefomgeving.

Blik op de toekomst

Wonen, zorg, voorzieningen en duurzaamheid zijn thema’s die de gemeente Steenbergen, tanteLouise en Stadlander bezighouden. Het zijn haast allemaal kleine puzzelstukjes die samen een geheel vormen. De kracht zit er dus in dat we samen naar de puzzel kijken en zorgen dat deze op elkaar aansluit.

Wonen doe je samen, daarom leggen we de puzzel voor de toekomst ook samen

Marc van der Steen, bestuurder van Stadlander: “We hebben besloten om samen de puzzelstukjes te leggen, op die manier kunnen we nog meer voor de stad betekenen. Als Stadlander hebben we de ambitie om onze woningen voor 2050 te verduurzamen. Dat betekent dat iedere woning in Steenbergen bekeken wordt. We kijken dan niet alleen naar mogelijkheden tot verduurzaming, maar ook of de woning nog steeds pas in het toekomstige beeld. We zien bijvoorbeeld meer vraag naar appartement. Door ons toekomstbeeld te delen met de gemeente en tanteLouise krijgen we een veel beter beeld van de toekomst”.

Bouwen aan de toekomst

Marc vervolgt: “Stadlander gaat de komende tiental jaren in het centrum van Steenbergen aan de slag. Dit betekent dat we werken aan het verjongen en verduurzamen van onze woningen. Voor ons staat de huurder centraal. We stellen ons dus continu de vraag: wat heeft onze huurder nodig, nu en in de toekomst.”

“Waar het kan, kiezen we voor duurzame renovatie van onze woningen. Dit geeft tijdelijk wat ongemak, maar daarna staart er weer een prettige woning die weer jaren mee kan. Helaas lukt dat niet bij al onze woningen. In sommige gevallen komen we tot het moeilijke besluit om woningen te slopen. Dit heeft altijd veel impact op onze huurders en de omgeving.”

“We zorgen ervoor dat onze huurders op tijd worden geïnformeerd en we zullen ze goed begeleiden in dit traject. Welke woningen in aanmerking komen voor renovatie en welke we uiteindelijk zullen slopen, weten we nog niet. Dit gaan we de komende tijd onderzoeken. We snappen dat dit voor bewoners soms best onzekerheid met zich meebrengt. Daarom zullen we huurders op de hoogte houden van de stappen die we de komende tijd maken.”

Op reis naar de toekomst

Marc: “Helaas kunnen we niet alles tegelijk. We beginnen met het centrum van Steenbergen. Ook hier hebben we nog wel even te gaan, maar we verwachten dat sommige ontwikkelingen de komende jaren al vorm gaan krijgen.”

We weten misschien nog niet precies de route, maar we gaan wel samen dezelfde richting uit

“Denk bijvoorbeeld aan het Couveringe Park, we hebben daar plannen voor 24 appartementen. We zijn nu in gesprek met de bouwpartners en hopen in 2021 te starten met de bouw. In dezelfde periode bouwen we ook 15 eengezinswoningen in de wijk Buiten de Veste.”

“We vinden het belangrijk dat we samenwerken met de gemeente en tanteLouise om tot een goed resultaat te komen. We kijken daarbij verder dan alleen de woningen, maar ook naar de omgeving er omheen. Wonen doe je namelijk samen, daarom zijn zorg en voorzieningen maar ook de leefbaarheid in de wijken heel erg belangrijk. Als Stadlander investeren we hier in. Zoals hebben we samen met bewoners de tuin bij de Molenweg opgeknapt en is er een ontmoetingsruimte gerealiseerd.”

“We gaan dus samen op reis op weg naar de toekomst. We weten misschien nog niet precies de route, maar we gaan in ieder geval wel allemaal dezelfde richting uit!”.

Lees voor