Meer duidelijkheid over de toekomst voor huurders in Lepelstraat

12 mei 2023

Op verschillende manieren maakt Stadlander de komende jaren haar woningen duurzamer en energiezuiniger. Zo ook in Lepelstraat. Vorig jaar kondigde Stadlander het voornemen aan om 33 woningen te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen. Achter de schermen en met betrokken huurders is veel werk verzet. De uitkomsten werden gisteren gedeeld met alle huurders van de woningen die we gaan slopen.

Lepelstraat

Vorige zomer was het plan om met bewoners van het Antoniusplein, de Franciscusstraat en de Pater Damiaanstraat het gesprek aan te gaan over hun wensen: waar we beginnen met slopen en wanneer, hoe de nieuwbouw eruit moet zien en voor wie we bouwen. Al snel werd duidelijk dat verschillende bewoners eerst duidelijkheid wilden hebben over de mogelijkheden om in Lepelstraat te kunnen blijven wonen. Net als duidelijkheid van Stadlander over de volgorde van sloop en nieuwbouw en de planning.  

In gesprek met huurders

Het betekende een ander gesprek, meer duidelijkheid vooraf. Het sociaal plan speelde daarin een belangrijke rol. Huurders die moeten verhuizen vanwege sloop, ontvangen zo’n sociaal plan. Daarin staan alle rechten en plichten van de huurder en van Stadlander beschreven. Gebiedscoördinator Sandy Leendertse nodigde bewoners uit om in gesprek te gaan over het sociaal plan en welke aanvullende wensen zij hebben. Zo’n 16 huurders meldden zich aan en gingen in gesprek. “Een mooi proces en resultaat waar iedereen die meedeed achter staat”, aldus Sandy. “We zijn drie avonden samengekomen. Al snel kwamen de wensen op tafel. De belangrijkste: we willen de mogelijkheid hebben om terug te keren in het gebied. Lepelstraat is een hechte gemeenschap, die we zeker willen behouden. Voor de huurders die dat willen zorgen we ter overbrugging van de sloop en nieuwbouw voor een passende wisselwoning in Lepelstraat. Terugkeren kan dus, volgens de regels van ‘passend toewijzen’.”

Start sociaal plan

Andere onderwerpen waarover huurders duidelijkheid wilden krijgen, was de volgorde van sloop en nieuwbouw en de planning. De sloop en nieuwbouw gaan fasegewijs, vijf fases in totaal. “We hebben ervoor gekozen om te beginnen met slopen bij de locatie waar nu al een aantal woningen tijdelijk worden verhuurd”, aldus Sandy. “Ook verwachten we op deze locatie het meeste aantal woningen te kunnen terugbouwen. Vervolgens zullen we verder gaan met de sloop en nieuwbouw van locatie 2, 3, 4 en 5. De fases zullen elkaar opvolgen: het sociaal plan van de volgende fase gaat in als de bewoners van de eerdere fase zijn verhuisd of zicht hebben op een andere woning.”

Het sociaal plan van fase 1 gaat in op 1 juli 2023 en loopt tot 31 december 2024. Bewoners hebben dus 1,5 jaar de tijd om te verhuizen, na de start van het sociaal plan. Medewerkers van Stadlander gaan bij deze bewoners langs voor een persoonlijk gesprek.

Meedenken en meedoen

Nu de volgorde van de sloop en nieuwbouw van de Franciscusstraat, Pater Damiaanstraat en het Antoniusplein bekend zijn, willen we aan de slag met de nieuwbouwplannen. Sandy vervolgt: “Dat hadden we eerder ook aangekondigd en nu is de tijd rijp. Deze nieuwbouwplannen willen we graag samen met bewoners en belanghebbenden gaan invullen. Wat vinden zij belangrijk aan hun woning en woonomgeving? Wat zijn hun wensen, voor nu en de toekomst? De uitnodigingen hiervoor gaan binnenkort de deur uit.”

Klik hier voor meer informatie over Lepelstraat.

Lees voor