Wet Betaalbare huur uitgelegd

30 april 2024

Afgelopen vrijdag is de Wet Betaalbare huur goedgekeurd in de Tweede Kamer. Ook wij krijgen vragen over deze wet. Daarom vinden we het tijd voor wat extra uitleg.  


Sociale huur
Woningcorporaties bestaan al meer dan 120 jaar en zorgen voor betaalbare woningen. Dit noemen we sociale huurwoningen. De overheid bepaalt veel bij de verhuur van sociale huurwoningen: hoeveel de woningcorporatie maximaal aan huur mag vragen bijvoorbeeld.  

Vrije sector huur
Woningen met een kale huur boven 880 euro (prijspeil 2024) noemen we vrije sector huurwoningen.
Ook Stadlander heeft vrije sector huurwoningen, maar dat is maar een klein deel van onze woningen.  
De meeste vrije sector huurwoningen worden aangeboden door particuliere of commerciële verhuurders. Die verhuren woningen meestal om winst te maken. Een woningcorporatie is een stichting en mag geen winst maken.  
De huurprijzen van deze vrije sector huurwoningen worden niet bepaald door de overheid. Daar wil de minister graag verandering in brengen. Het idee van de Wet Betaalbare huur is, dat er dan meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.  

Waarom deze wet? 
In de afgelopen zes jaar is het aantal vrije sector huurwoningen in Nederland bijna verdubbeld. Helaas zijn de huurprijzen van deze woningen niet gedaald. Vaak klopt de huurprijs ook niet met de kwaliteit van de woning. Vooral in de grote steden is dit een probleem. 

Minister de Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om grip te krijgen op de huurprijzen van een deel van de vrije sector huurwoningen. Daar gaat de Wet Betaalbare huur over. De wet is inmiddels goedgekeurd in de Tweede Kamer. Nu moet de wet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, voor de wet ook daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.

Wat staat er in de Wet Betaalbare huur? 
In de Wet Betaalbare huur staat, dat voor een deel van de vrije sector huurwoningen hetzelfde puntenstelsel gaat gelden als bij sociale huurwoningen. De bovengrens ligt bij 186 punten, ofwel een kale huur van € 1.123,- (prijspeil januari 2024).
Het puntenstelsel noemen we ook wel het Woningwaarderingssysteem. Via dit systeem wordt de maximale huurprijs bepaald, die voor een woning gevraagd mag worden: namelijk op basis van het aantal woningwaarderingspunten. Stadlander werkt al volgens dit systeem van punten. Huurders van Stadlander kunnen de puntenwaardering en maximale huurprijs van hun woning inzien in MijnStadlander: Wat is de maximale huurprijs voor mijn woning? – Stadlander. 

In het nieuws hoor ik dat er een lagere huurprijs komt, klopt dat? 
De wet geldt voor nieuwe huurcontracten. Door de nieuwe wet verwacht de minister, dat vooral de huurprijzen worden verlaagd bij commerciële verhuurders die nu een te hoge huurprijs vragen. Wij verwachten voor onze vrije sector huurwoningen weinig tot geen aanpassingen. 

Wil je meer weten over de nieuwe wet? Op de website van de Woonbond en de Rijksoverheid vind je meer informatie: www.woonbond.nl en www.rijksoverheid.nl. Zoek op deze websites naar: Wet Betaalbare huur. Dan vind je daar het laatste nieuws. 

Lees voor