Terugblik op 2023: een dynamisch jaar

7 juni 2024

Ons jaarverslag is gereed

We hebben ons jaarverslag 2023 afgerond: we kijken terug op een dynamisch 2023.

Het voorbereiden van projecten duurt vaak lang. Gelukkig plukken we daar de komende jaren de vruchten van. In 2023 hebben we 208 nieuwbouwwoningen opgeleverd en de komende jaren worden dat er alleen maar meer. Ook hebben we 238 woningen gerenoveerd.

Verder komt natuurlijk ook onze dienstverlening aan de huurder aan bod. De huurder staat bij ons centraal en dat betekent dat we ons daarin continu ontwikkelen. Het belangrijke thema leefbaarheid in wijken en buurten krijgt ook aandacht, evenals onze onmisbare samenwerking met netwerkpartners. Tot slot kun je onze belangrijkste jaarcijfers inzien.

Om het geheel af te maken, blikt ook onze Raad van Commissarissen in ons jaarverslag terug op hun activiteiten. Dat doen ook de Huurderbelangenverenigingen. Want wonen doe je samen!

Nieuwsgierig? Onze activiteiten, prestaties en financiële verantwoording vind je hier: bekijk ons jaarverslag 2023. De volledige versie staat hier. Veel lees- en kijkplezier!

Publicatieplicht Volkshuisvesting

Stadlander is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De daarbij behorende wet- en regelgeving is met 1 januari 2021 gewijzigd, waardoor we verplicht worden gesteld om onderstaand formulier inzake jaarverslag/jaarrekening dienen te publiceren op onze website. Dat formulier is hier te downloaden.

Download formulier
Lees voor