Nieuwe wetgeving tijdelijke verhuur: wat betekent dit voor huurders van Stadlander?

9 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024  is er een nieuwe wet: Wet vaste huurcontracten. Wat houdt deze wet precies in en wat betekent dit voor jou als huurder?

De nieuwe wet zorgt ervoor dat vaste huurcontracten weer de norm worden. Dat is voor bijna alle huurder van Stadlander al het geval. Soms sluiten we een contract af voor een kortere periode. Dan is het een contract van maximaal 2 jaar. We doen dit bijvoorbeeld als een woning leeg staat tot deze gesloopt kan worden.

Voor huurders die vóór 1 juli 2024 een tijdelijk contract hebben afgesloten, verandert er niets. Dit contract eindigt automatisch na de afgesproken periode.

Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid

Lees voor