Mozartstraat en Beethovenstraat, Halsteren (De Beek)

Stadlander gaat 37 woningen slopen en nieuwbouwen aan de Mozartstraat en Beethovenstraat 16 t/m 26 in Halsteren. Hieronder geven we meer uitleg over het project.

Waarom kiest Stadlander voor sloop en nieuwbouw?

Daar zijn meerdere redenen voor. Stadlander moet al haar woningen technisch op orde houden. Daarnaast willen we dat de woningen passen bij de woonbehoefte van de huurders, nu en straks. Maar er is meer.

We hebben ook een opdracht om onze woningen CO2-neutraal te maken. Dit hoort bij de klimaatdoelen die we in Nederland en Europa hebben afgesproken. Om onze woningen in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te hebben, moeten we flinke investeringen doen in onze bestaande woningen.

Stadlander zal jaarlijks ongeveer 200 woningen renoveren en 200 woningen slopen. Waar dat mogelijk is, kiezen we voor renovatie. Maar dit gaat niet altijd. In de Mozartstraat en Beethovenstraat is gekozen voor sloop van de woningen met nieuwbouw.

Wat als bewoners er fijn wonen?

De woningen in de Mozartstraat en Beethovenstraat zijn zowel bouwtechnisch als op het gebied van energieverbruik en wooncomfort ‘op’. Voor de bewoners kan dit soms anders voelen: Het huis en de straat zijn je ‘thuis’ en dat valt plotseling weg. Er breekt een periode van onzekerheid aan.

Wij proberen vanuit Stadlander de bewoners daarin zo goed mogelijk te begeleiden en oor te hebben voor hun situatie. Radiostilte in de media wil dus niet zeggen dat er niet achter de schermen met huurders hard gewerkt wordt aan het vinden van andere woonruimte. Onze ervaring is dat de meeste bewoners na hun verhuizing weer een fijn nieuw thuis vinden.

Waarom slopen en niet renoveren?

De woningen in de Mozartstraat en Beethovenstraat zijn technisch erg verouderd en hebben een hoog energieverbruik. Ook past de inrichting van de woningen niet meer altijd bij de wensen van (toekomstige) huurders. Denk aan te kleine en onhandige badkamers. Of te weinig ruimte voor een moderne keuken.

Bij een keuze voor renovatie willen we graag zeker weten dat de woningen ook in 2050 nog geschikt zijn voor onze huurders. Bij de Beethovenstraat en Mozartstraat is dat niet het geval. De kosten om te renoveren zijn in dit geval te hoog in vergelijking met de kwaliteit die we er mee terugkrijgen. Daarom is besloten om hier te slopen en nieuw te bouwen.

Wat komt er voor terug?

Er komen weer sociale huurwoningen terug, geschikt voor gezinnen. We zien dat gezinnen een belangrijke doelgroep vormen in Halsteren. De Mozartstraat en Beethovenstraat zijn rustige straten in een mooie wijk voor gezinnen.

Hoe de plannen er precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. Daar wordt achter de schermen aan gewerkt.

Planning
– Februari 2020 – september 2021: Uitvoering sociaal plan / herhuisvesten huurders

– Eind 2022, begin 2023: Sloop

– Start nieuwbouw: nog onbekend!

Hoe worden de bewoners begeleid?

Iedere huurder in de Mozartstraat en Beethovenstraat 16 t/m 26 heeft een sociaal plan uitgereikt gekregen. Hierin staan rechten en plichten van de huidige bewoners. Met elke bewoner is een individueel en persoonlijk gesprek geweest, samen met onze specialist herstructurering. Zij bespreekt met de huurder zijn/haar woonwensen, huishoudens- en inkomenssituatie. Ook wordt de huurder ingeschreven en op weg geholpen in het woningzoeksysteem van Zuidwestwonen.nl.

De huurder zal zélf moeten reageren op woningen. Maar je staat daarin niet alleen. Tijdens het zoekproces naar een andere woning blijft de specialist herstructurering actief meekijken en adviseert zij de huurder als er geschikte woningen vrij komen.

Er is al niet veel aanbod Halsteren: krijgt iedereen een nieuwe woonplek?

Ja, iedereen gaat andere woonruimte vinden. Halsteren is een geliefde plek om te wonen en het vinden van een woning zal misschien wat meer tijd kosten dan in Bergen op Zoom. Daarom wordt er extra tijd uitgetrokken voor het sociaal plan. Bewoners krijgen niet een jaar, maar anderhalf jaar de tijd om nieuwe woonruimte te vinden met ons. Op basis van onze ervaringen verwachten wij dat dit lukt.

Hoe sluit deze ontwikkeling aan op de andere plannen in Halsteren, zoals Vogelenzang?

De ontwikkeling van het centrumplan Vogelenzang in Halsteren is al bijna klaar. De herontwikkeling van de Mozartstraat en Beethovenstraat zal dus pas volgen na de afronding van Vogelenzang.

Planning

Februari 2020 – september 2021:          
Uitvoering sociaal plan / herhuisvesten huurders

Eind 2022, begin 2023:
Sloop

Voor de zomer 2023:
Start nieuwbouw

Lees voor