Sarie Steenbergen, een nieuw gezicht in Fort-Zeekant

Portret Sarie Steenbergen (medium)

Sarie Steenbergen: ‘Ik stel bewoners op de hoogte van wat er gebeurt in Fort-Zeekant’

De komende tijd wordt gewerkt aan een flink project in de openbare ruimte van Fort-Zeekant. Als omgevingsmanager is Sarie Steenbergen het aanspreekpunt van alles wat er zich rondom de werkzaamheden in de wijk afspeelt. Sarie legt uit wat er precies gaat gebeuren en hoe zij klaarstaat voor de bewoners. We stellen haar graag aan je voor!

Van jongs af aan is Sarie dol op het samenbrengen van mensen en het bouwen van (virtuele) huizen, dorpen, straten en pretparken. Het is dan ook niet gek als Sarie gaat studeren in de richting Ruimtelijke, Ordening en Planologie. Op deze opleiding leert ze dankzij de verdiepingslessen alles over de inrichting van openbare ruimtes en kiest ze na haar studie voor de specialisatie: omgevingsmanagement.

Verbindende factor

Inmiddels is Sarie ruim anderhalf jaar werkzaam als omgevingsmanager. In deze rol is Sarie de verbindende factor tussen werken in de openbare ruimte en iedereen die daarbij betrokken is: “Ik zorg ervoor dat alle communicatie tussen buurtbewoners, ondernemers, opdrachtgevers en gemeenten goed verloopt. Dat de juiste informatiekanalen worden ingezet om een boodschap over te brengen.”

In Fort-Zeekant gaat het om een flink project: “We gaan een ondergrondse infrastructuur aanleggen van kabels en leidingen voor elektra, gas en drinkwater. We maken de grond bouwrijp voor nieuwe woningen. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat de kabels en leidingen goed aansluiten op de huizen die er gebouwd gaan worden. Dit geldt ook voor de aanleg van een nieuw rioolstelsel. Ook wordt er bovengronds wat zichtbaar; er worden nieuwe paden en wegen aangelegd.”

Bewoners mogen mij altijd benaderen als ze vragen hebben

Maar er gebeurt nog veel meer. Het gebied wordt opgehoogd en gladgestreken om de grond bouwrijp te maken. De kabels en leidingen van de bestaande woningen aan de rand van de wijk worden ook vervangen, zodat deze aansluiten op het hoofdnetwerk.

Communicatie

Het is aan Sarie de taak om de communicatie soepel te laten verlopen. “De bewoners mogen mij altijd benaderen bij vragen; ik sta voor ze klaar. Als er knelpunten zijn, kan ik deze terugkoppelen naar andere betrokken partijen binnen dit project. We kunnen dan gezamenlijk kijken hoe we in hier in het vervolg meer aandacht aan kunnen geven.”

Sarie houdt de bewoners up-to-date: “Bij elke nieuwe fase versturen we een nieuwsbrief. Via de Omgevingsapp deel ik wekelijks interessante weetjes, bijzondere mijlpalen en opvallende zaken. En via de Facebookpagina Scheldebalkon Bergen op Zoom geef ik meer verdieping op het project. Zo kunnen bewoners het project op de voet volgen!”

Kijk voor meer informatie op www.sariesteenbergen.nl/informatie-voor-omwonenden.

Planning

Fase A april – juni
Paulus Buyslaan (tot de Ploegstraat)
Jacob Catslaan (t/m Schimmelpennincklaan)
Schimmelpennincklaan (t/m Van der Heimstraat)

Fase B juni – juli
Paulus Buyslaan & Markiezaatsweg

Fase C juli – augustus
Jacob Catslaan (tussen Schimmelpennincklaan en Augustalaan)

Fase D juli – oktober
Borgvlietsedreef, Van Slingelandtlaan, Van der Heimstraat

Fase E september – december
Borgvlietsedreef, Van Hoornbeekstraat, Schimmelpennincklaan (tot Van der Heimstraat)

Fase F november – maart 2022
Paulus Buyslaan

Lees voor