Agenda belanghoudersvergadering 2016

19:00 uur – Registratie, ontvangst met koffie en thee.

Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur betreft het een aaneengesloten programma zonder pauze

19:30 uur – Welkomstwoord en opening plenaire bijeenkomst door dhr. Guust Verpaalen, voorzitter van de raad van commissarissen van Stadlander.

19:40 uur – Verantwoording door dhr. Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2015

20:00 uur – Vooruitkijken op 2016 / 2017 en verder

20:30 uur – Voornemen tot instelling van een Volkshuisvestelijke Adviesraad Stadlander

  • Korte inleiding m.b.t. legitimiteit
  • Toelichting op Denktankadvies door Leo Gerrichhauzen, voorzitter van de Denktank
  • Toelichting op het voornemen van Stadlander met betrekking tot het denktankadvies
  • Beantwoording van vragen en dialoog met de belanghouders in de zaal n.a.v. het voornemen tot instelling van een Volkshuisvestelijke Adviesraad Stadlander.

21:30 uur – Sluiting van de belanghoudersvergadering met afsluitende netwerkborrel

(Noot voor de belanghouders: Naast haar belanghouders heeft Stadlander vertegenwoordigers van de lokale en regionale media uitgenodigd om verslag te doen van de belanghoudersvergadering.)

Belanghoudersvergadering 2016
Lees voor