Belanghoudersvergadering 2016

De vierde Algemene Vergadering van Belanghouders vond plaats op dinsdagavond 5 juli in het werkcafé van Stadlander 

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Een keer per jaar houdt Stadlander een plenaire belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders.

De vierde Algemene Vergadering van Belanghouders vond plaats op dinsdagavond 5 juli in het werkcafé van Stadlander aan de Rooseveltlaan 150, 4624 DE Bergen op Zoom.

Het werkterrein van Stadlander is complex. Het gaat zowel over langetermijninvesteringen in renovatieprojecten en sloop- / nieuwbouwactiviteiten, als over het samen met andere professionele werkrelaties werken aan prettige wijken en het oplossen van dagelijkse problemen van individuele huurders. Deze ingewikkelde volkshuisvestelijke materie kan ertoe leiden dat belanghouders afhaken omdat ze al die verschillende belangen moeilijk met elkaar kunnen verenigen.

Een keer per jaar organiseren wij een belanghoudersvergadering waarin wij vertellen hoe Stadlander ervoor staat, wat we afgelopen jaar hebben gepresteerd en doen we voorstellen voor de komende periode. Naast het afleggen van verantwoording over haar prestaties, wil Stadlander de huurders(vertegenwoordigingen), gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders ook mede richting kunnen laten geven aan haar maatschappelijke bestedingen. Het afgelopen jaar heeft een Denktank onder leiding van Leo Gerrichhauzen gewerkt aan een voorstel hoe dit nader vorm te kunnen geven.

Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders werden op naam uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Zij konden zich tot 22 juni via de link in hun uitnodiging aanmelden voor deze belanghoudersvergadering.

Lees voor