19:00 uur – Registratie en ontvangst met koffie en thee.

Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur betreft het een aaneengesloten programma zonder pauze

19:30 uur – Welkomstwoord en opening plenaire bijeenkomst door dhr. Guust Verpaalen, voorzitter van de raad van commissarissen van Stadlander.

19:40 uur – Verantwoording door dhr. Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2016

20:10 uur – Vooruitkijken naar 2017/2018 en verder

  • Volkshuisvestelijke prestaties bekeken vanuit het driekamermodel gedachtengoed 
    (de vastgoedkamer, de vermogenskamer en de maatschappelijke kamer)
  • Mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het lange termijnperspectief  

21:10 uur – Voorstellen van de Volkshuisvestingsraad Zuidwest en introductie voorgenomen werkwijze

21:30 uur – Sluiting van de belanghoudersvergadering met afsluitende netwerkborrel

(Noot voor de belanghouders: Naast haar belanghouders heeft Stadlander vertegenwoordigers van de lokale en regionale media uitgenodigd om verslag te doen van de belanghoudersvergadering.)

Lees voor