Verwarmen en servicekosten

Verwarmen en servicekosten

Niet iedere woning wordt op dezelfde manier verwarmd. Dat zorgt ervoor dat de kosten en de compensatie van de overheid anders is. We geven je ook graag tips over het verwarmen van je woning.

Verwarming

Verwarming

We snappen de gedachte (je bespaart er geld mee), maar het is niet goed voor de gezondheid. Niet stoken en niet ventileren zorgt voor vocht in de woning. En door vocht kunnen schimmels ontstaan. We adviseren om de verwarming niet lager dan 16 graden te zetten. Zorg dat er goed geventileerd wordt. Het klinkt tegenstrijdig, maar het kost namelijk meer energie om vochtige lucht warm te krijgen. Met ventileren bespaar je ook energie.

Lees daar hier meer over.

Als je aangesloten bent op een collectieve installatie zijn er toch vastrechtkosten die betaald moeten worden.

Dit is een optie, maar het is niet verstandig. Als je je woning over een tijdje weer op het gas wilt laten aansluiten, moet je hiervoor betalen. Bovendien kan een onverwarmd huis tot problemen leiden, zoals schimmel- en vochtvorming.

Lees daar hier meer over.

Je zou kunnen overwegen om een elektrische kachel of infrarood verwarmingspaneel aan te schaffen. Je bespaart hiermee gas, maar je betaalt wel meer voor elektriciteit.

Ouderwets stoken op petroleum in de woning staat Stadlander niet toe. Dit geldt ook voor open verbrandingstoestellen zoals gaskachels, palletkachels of geisers. Deze manier van verwarmen is niet veilig.

Stadlander gaat geen rookkanalen openmaken om op hout te kunnen stoken.

Het advies is om de ketel op 60 graden te laten stoken in plaats van 80 graden. Onze installateur zet de ketel al op de meest economische stand zodat het energieverbruik zo laag mogelijk is. 

De meeste huizen hebben al een zuinige HR-ketel. Er zit niet veel verschil tussen oude en nieuwe HR-ketels. Nieuwe ketels zijn soms wel zuiniger met stroom. We vervangen CV-ketels alleen als deze kapot zijn. Of als deze aan het einde van hun levensduur komen.


Servicekosten

De afrekening servicekosten gaat over aanvullende diensten die wij leveren in de woongebouwen. Dat is bijvoorbeeld elektra voor de verlichting van algemene ruimtes en de lift, schoonmaak, tuinonderhoud, de gebiedsbeheerder.

Warmtekosten worden soms verward met servicekosten. De afrekeningen servicekosten en warmte (stook)kosten gebeuren apart van elkaar. Stadlander verzorgt zelf de servicekosten afrekening. De firma Techem verzorgt de afrekening van de wamtekosten.

Iedere huurder die servicekosten betaalt, ontvangt voor eind 2022 de nieuwe voorschotberekening. Heeft u daar vragen over, mail ze dan naar info@stadlander.nl.

Nee, helaas is er geen prijsplafond voor algemene elektrameters. We zijn hier dus afhankelijk van de tarieven van het energiecontract.

Eén keer per jaar rekenen we de servicekosten af. Dit gebeurt binnen 6 maanden na het betreffende kalenderjaar (voor 1 juli).


Blokverwarming en stadsverwarming

Heeft een huurwoning een eigen cv-ketel, dan betaal je als huurder zelf voor de levering van warmte. Woon je in een woongebouw of is de huurwoning aangesloten op een collectieve warmte installatie, dan betaal je Techem de voorschotbedragen en zij regelen de jaarlijkse afrekening van de warmtekosten.

Bij blokverwarming (ook wel collectieve verwarming of verwarming met een gasketel genoemd) staat er één grote ketel op het dak van het woongebouw of in een algemene ruimte. Vanaf de ketel lopen er buizen met warm water naar alle radiatoren in de woningen. Of naar de vloerverwarming. Op die manier worden de woningen verwarmd. Voor warm water heb je een boiler, geiser of collectieve warmwatervoorziening

Blokverwarming herken je aan de metertjes op de radiatoren. Deze houden het verbruik bij. Huurders met blokverwarming betalen iedere maand een voorschot voor de warmtekosten.

Stadsverwarming (ook wel restwarmte of warmtenet genoemd) is een netwerk vanuit een centraal gelegen ketelhuis in de wijk. Door het netwerk stroomt warm water. Dat warme water wordt gebruikt om jouw woning te verwarmen met radiatoren of vloerverwarming.

Om je meer inzicht te geven in je stookkosten heeft Stadlander ervoor gekozen om je verbruik maandelijks bij te laten houden door Techem. Vanaf nu wordt maandelijks je verbruik op de energiecoach bijgehouden.

Tot het eind 2022 heeft Stadlander nog een energiecontract met de huidige energieleverancier. Dit betekent, dat er een nieuw contract afgesloten moest worden. In dat nieuwe contract krijgen we te maken met nieuwe, hogere tarieven. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2023.

De nieuwe hogere tarieven zorgen er voor dat het voorschot niet meer past bij de werkelijke stookkosten. Omdat we nu verwachten dat de jaarafrekening over 2023 (veel) hoger zal zijn, hebben wij in overleg besloten om het voorschot nu al te gaan verhogen.

Eén keer per jaar rekenen we de stookkosten af. Deze stuurt Techem in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar.

Elke maand heb je een bedrag vooruit betaald (voorschot). In de afrekening wordt dit totaal opgeteld bij, of afgetrokken van de echt gemaakte kosten. Op de afrekening zie je de warmte die je gebruikt hebt en het bedrag dat je daarvoor moet betalen. Dit zijn de verbruikskosten.

Naast de verbruikskosten moet je ook vaste kosten betalen. Dit zijn kosten zoals meterkosten, transportkosten of administratiekosten voor het meetbedrijf. Soms worden gemeenschappelijke ruimtes, zoals een recreatiezaal, ook verwarmd door de collectieve cv-installatie. Deze kosten worden verdeeld over alle bewoners.

Voor warmtekosten kunt u contact opnemen met Techem, voor servicekosten kan Stadlander de uitleg geven.

Ben je het niet eens met de afrekening warmtekosten? Of denk je dat de afrekening warmtekosten niet klopt? Maak dan schriftelijk bezwaar.

Als de jaarafrekening van 2022 heeft plaats gevonden dan kunt uw voorschot wel verhogen maar niet verlagen.

Misschien is de afrekening warmtekosten niet bij je aangekomen. Neem contact op met Techem.

Het bedrag wat er in 2022 teveel is betaald in het voorschot wordt verrekend met het nieuwe voorschot voor 2023.

Dat kan verschillende redenen hebben. De energietarieven zijn hoger geworden. Of is je verbruik gestegen. Het kan ook zo zijn dat jouw voorschot stookkosten lager was dan een jaar geleden.

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. In het onderstaande filmpje wordt het energieplafond uitgelegd:

Bekijk het filmpje hier.

De compensatie is een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting. Stadlander heeft in de nieuwe voorschotten voor warmtekosten, al rekening gehouden met een vorm van compensatie voor blokverwarming.

Het tarief voor stadsverwarming is gekoppeld aan de gasprijs. Daarom moet er wettelijk gezien ook voor stadsverwarming een prijsplafond komen. De ACM heeft dit prijsplafond bepaald op 47,39 euro per gigajoule (GJ).

Niet iedereen verbruikt evenveel warmte. Sommige bewoners huren een woning op de bovenste verdieping of aan een zijgevelgrenzend. Deze woningen hebben meer verliesgevende oppervlakte buitengevels waardoor deze woningen met meer energie verwarmd dient te worden als een woning in het midden van het complex. En in sommige gevallen worden de vaste kosten gebaseerd op de oppervlakte van jouw woning. Dus als jouw woning groter is, betaal jij meer.

Wanneer de blokverwarming aan gaat verschilt per gebouw. We kunnen de instelling van blokverwarming niet zomaar veranderen.

Lees voor