Nieuwe toekomst voor Sint-Maartensdijk-West en Fort-Zeekant

6 juni 2019

Na publicatie van het jaarverslag kijkt Stadlander in een reeks berichten terug naar de hoogtepunten van 2018. Welke ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het werk dat wij doen voor onze huurders? En hoe pakken we dit verder op in 2019?

Een wijk waar het fijn wonen is. Nu en in de toekomst. Dat klinkt soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je om met een wijk waar veel oude huizen gesloopt worden. Dan ga je in feite terug naar de tekentafel om de buurt opnieuw te ontwerpen. Dat is precies wat er is gebeurd voor de wijken Sint-Maartensdijk-West en Fort-Zeekant in Bergen op Zoom. 

In april 2018 bereikte Stadlander een akkoord met de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers over de herontwikkeling van Sint-Maartensdijk-West. Twee maanden later konden ook de handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bergen op Zoom voor het Scheldebalkon in Fort-Zeekant worden gezet. De komende jaren gaan beide wijken een hele nieuwe toekomst tegemoet.

Masterplan

Aan de basis van de wijkvernieuwing ligt een ontwikkelvisie, ook wel het masterplan genoemd. Daarin staat hoeveel nieuwe woningen er komen, aan welke eisen deze woningen moeten voldoen, welke straten worden vernieuwd of verlegd en waar er extra groen wordt aangelegd. Alle afspraken uit het masterplan worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat wie verantwoordelijk is voor welke taak en wie wat betaalt. We gaan immers een langdurige samenwerking aan in de wijk. Door aan het begin al meteen goede afspraken voor de lange termijn te maken, voorkomen we dat we straks voor ieder onderdeel opnieuw naar de onderhandelingstafel moeten. 

Brede school en een park

In Sint-Maartensdijk-West betekent het masterplan dat in totaal 120 oude huurwoningen worden gesloopt. Daarvoor worden 100 nieuwe woningen teruggebouwd. Daar worden 100 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Dit worden koop- en huurwoningen. Variërend van levensloopbestendige woningen tot starters- en eengezinswoningen. Ook renoveert Stadlander een deel van de woningen. De gemeente vernieuwt meteen het openbaar gebied en ontwikkelt een brede school, waarin ook de twee basisscholen komen. Tot slot komt er een nieuw park, dat het groene middelpunt van de wijk wordt. 

Veel groen en ruimte voor fietsers

In Fort-Zeekant ontwikkelen Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom aan het Scheldebalkon een duurzame en gevarieerde wijk. Het gaat om het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan. In het gebied worden ongeveer 330 woningen gesloopt. Zo ontstaat er ruimte voor 250 nieuwe huurwoningen, veel groen en het nieuwe Park Belvédère. Ook worden er wegen verlegd en komen er nieuwe fietspaden. 

Nieuwbouw

Inmiddels wordt er in beide wijken hard gewerkt. In Sint-Maartensdijk-West zijn aan de Jacoba van Beierenlaan de eerste acht woningen opgeleverd en verrijst ook nieuwbouw aan de Henri Dunantstraat. Ook in Fort-Zeekant is de eerste nieuwbouw al klaar. Er zijn veertien woningen gebouwd aan de Schimmelpennincklaan en Van Slingelandtlaan. Daarnaast is de flat De Zeester aan de Van Bleiswijkstraat volledig gerenoveerd en daarmee één van de blikvangers van het nieuwe Scheldebalkon. 

Vastgoedontwikkelaar Peter Sandee toont de plannen voor de wijkontwikkeling in Sint Maartensdijk

Wijkontwikkeling St. Maartensdijk

Lees meer over de wijkontwikkeling

Woensdagochtend 27 juni ondertekenen Ton Ringersma en Patrick van der Velden de samenwerkingsovereenkomst voor het Scheldebalkon in Fort-Zeekant.

Wijkontwikkeling Fort Zeekant

Lees meer over de wijkontwikkeling
Lees voor