Fort-Zeekant, Bergen op Zoom

CKF_Stadlander_Fort_Zeekant_Boeit-5870

Fort-Zeekant

Fort-Zeekant is een echte volksbuurt. Het is een wijk met veel sociale contacten, waar de mensen nog tijd hebben voor een praatje op straat. Een tikkeltje avontuurlijk is de oudste sociale wijk van Bergen op Zoom ook, zo vertellen de verhalen over oude tijden, toen rivier de Schelde nog tot aan de randen van de wijk kwam.

Het water is nog steeds dichtbij. Vrije tijd kun je doorbrengen in recreatiegebied de Binnenschelde, maar bijvoorbeeld ook in stadspark Kijk in de Pot en op sportcomplex De Markiezaten. In de wijk zelf vind je een winkelcentrum met twee supermarkten, een goedlopend wijkcentrum en het speelpark Amaliapark. Aan het Scheldebalkon ontwikkelen de gemeente Bergen op Zoom en Stadlander een duurzame, gevarieerde wijk met levensloopbestendige en energiezuinige woningen. Een boeiende omgeving die volop inspiratie biedt aan (toekomstige) bewoners om hun eigen levensverhaal op te stellen. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. Het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan wordt opgeknapt. 

Het plan

In het plangebied worden ongeveer 330 woningen gesloopt, waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van zo’n 250 nieuwe woningen. De sloop van de oude woningen geeft de mogelijkheid ook de omgeving gelijk te verbeteren. Zo kunnen we de wijk prettiger maken om in te wonen.

Zo komt het nieuwe Scheldebalkon eruit te zien (video 2019)

Informatie en contact

Boei Bulletin
Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de wijk vind je in het Boei Bulletin. Dit bulletin is een uitgave van het Bewonersplatform Fort-Zeekant, Stadlander, ERA Contour, gemeente Bergen op Zoom en WijZijn Bergen op Zoom. Het Boei Bulletin wordt in een oplage van 2500 exemplaren verspreid in de wijk. Je kunt deze uitgave ook digitaal bekijken. Hieronder vind je de eerdere edities:

Boei Bulletin 1                                    
Boei Bulletin 2                                    
Boei Bulletin 3                                    
Boei Bulletin 4
Boei Bulletin 5
Boei Bulletin 6
Boei Bulletin 7
Boei Bulletin 8
Boei Bulletin 9
Boei Bulletin 10
Boei Bulletin 11
Boei Bulletin 12
Boei Bulletin 13
Boei Bulletin 14
Boei Bulletin 15
Boei Bulletin 16
Boei Bulletin 17

Wil je het Boei Bulletin digitaal ontvangen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Daarnaast kun je voor het laatste nieuws kijken op de website van Fort-Zeekant Boeit of volg ons via de Facebookpagina van Fort-Zeekant Boeit.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met:

Stadlander,
Kimberley Willems 088 562 6380 of e-mail scheldebalkon@stadlander.nl

Gemeente Bergen op Zoom,           
Niels Weijgers 0164 27 82 82 of e-mail n.weijgers@bergenopzoom.nl

Nieuwbouw Bergse Buren

Samen met ERA Contour ontwikkelen de nieuwe woonbuurt Bergse Buren. In het gebied tussen de Van Slingelandtlaan en Paulus Buyslaan komen in totaal 114 nieuwe woningen. Het wordt een leuke mix van 28 koop- en 86 huurwoningen, allemaal in dezelfde uitstraling en met de keuze uit traditionele eengezinswoningen of levensloopbestendige woningen.

In deze video van september 2020 vertellen Stadlander en ERA Contour wat de uitgangspunten zijn voor Bergse Buren. Het plan is daarna nog aangepast.

Nog meer nieuwbouw

Aan de Schimmelpennincklaan hebben we 10 levensloopbestendige woningen gebouwd. In de Van Slingelandtlaan zijn 4 eengezinswoningen gebouwd. Alle woningen zijn Nul-op-de-Meter. Dat betekent dat de woningen duurzaam en energieneutraal zijn. 

Vlakbij het Scheldebalkon vervangt Stadlander de oude woningen aan de Vechtstraat en Borgvlietsedreef en aan de Adriaen Pauwstraat en Anthony Duyckstraat voor Nul-op-de-Meterwoningen.

Ook de Oranjebuurt in Fort-Zeekant vernieuwt. Hier maken op termijn 41 woningen in de omgeving van de Stalenbrugstraat plaats voor nieuwbouw. 106 woningen krijgen een opknapbeurt en worden duurzamer gemaakt.

Zo ziet de wijkvernieuwing er van boven uit!

Fort-Zeekant Boeit

Al deze ontwikkelingen gebeuren onder de vlag van Fort-Zeekant Boeit. Want alleen met nieuwe ‘stenen’ heb je nog geen nieuwe wijk. Het zijn de mensen die er wonen, die een wijk laten leven. Daarom zetten we – samen met het bewonersplatform, ERA Contour, WijZijn Bergen op Zoom en de gemeente Bergen op Zoom – in op het samenbrengen van oude en nieuwe bewoners. In deze video leggen we uit hoe het boeiende verleden van Fort-Zeekant ons daarbij helpt:

Park Belvédère

Langs de Casper Fagellaan is het nieuwe wijkpark Park Belvédère aangelegd. Samen met bewoners heeft de gemeente Bergen op Zoom een ontwerp gemaakt. Het park is een ode aan de Schelde. Met wandelpaden gemaakt van schelpen. Lokale gras-, riet- en plantsoorten die het Scheldegevoel weer terugbrengen in Fort-Zeekant. Als ‘groene golven aan de Schelde’ markeert het groen de hoogteverschillen in het park. In het park ligt een centrale wadi en een speelplek. Zo vormt het voor alle doelgroepen een verbinding voor de wijk.

Renovatie De Zeester

Het appartementencomplex aan de Van Bleiswijkstraat is vernieuwd en draagt nu de naam ‘De Zeester’. De 24 appartementen kregen een flinke opknapbeurt. Ook is het hele woongebouw energiezuinig gemaakt. Alles over de renovatie vind je hier.

Verkeersstructuur                

De verkeersstructuur van de wijk is belangrijk. Bij het opknappen van de wijk hoort ook het beter inrichten van de verkeerssituatie. De gemeente Bergen op Zoom werkt daarom aan het beter bereikbaar maken van de wijk. 

In Fort-Zeekant zien we vooral verkeer dat ook in de wijk moet zijn. De wijk wordt weinig gebruikt als sluiproute.  

In het masterplan wordt de Borgvlietsedreef doorgetrokken naar de Van Hoornbeekstraat. Ook de verbinding met de Scheldelaan en Augustalaan wordt verbeterd. Door deze ingrepen wordt de aansluiting met de Markiezaatsweg overzichtelijker. De andere straten in het plan worden alleen nog belast met lokaal verkeer. De Paulus Buyslaan en Jacob Catslaan worden zo ingericht dat zij niet aantrekkelijk zijn voor mogelijk sluipverkeer.

Parkeren 

In alle nieuwe, doorgaande straten komen langsparkeervakken. In de binnenhofjes komen haakse parkeervakken met waterdoorlatende tegels. Bewoners parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein. Per woning wordt minimaal 1 parkeerplaats aangelegd. Bezoekers kunnen parkeren op de langsparkeervakken in de openbare ruimte. 

Fietsers 

Het noordelijk deel is afgesloten voor auto’s, maar blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook de Casper Fagellaan is autovrij gemaakt. Zo ontstaat een nieuw netwerk voor fietsers en voetgangers. 

Lees voor