Sloop Smerdiek-West

25 september 2020

Waarom wordt er nog niet gesloopt in Smerdiek-West?

Sinds Stadlander, gemeente Tholen en Bouwgroep de Nijs-Soffers twee jaar geleden een samenwerking aangingen, is Smerdiek-West volop in beweging. Er zijn nieuwe woningen gekomen aan de Jacoba van Beierenstraat en de Henri Dunantstraat. De komst van een park en een brede school worden voorbereid. Ook zijn veel huurders van Stadlander al begeleid naar een nieuwe woning. Dat laatste zorgt ervoor dat veel woningen leegstaan, klaar om gesloopt te worden. Maar voor het zover is, moeten er nog wel wat stappen genomen worden. We leggen het graag aan u uit.

P2 dichtgeplate woningen (Medium)

De wet Natuurbescherming

We staan er niet altijd bij stil, maar in en rond onze huizen wonen vaak ook veel dieren. Stadlander doet daarom onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de woningen die gesloopt zullen worden.

Dat is maar goed ook, want inmiddels weten we al dat er huismussen, gierzwaluwen en verschillende soorten vleermuizen verblijven in de woningen. In het voorjaar heeft Stadlander daarom al nestkasten opgehangen. Ook in de nieuwbouwwoningen van De Nijs-Soffers worden nieuwe broedplaatsen voor de beschermde dieren opgenomen.

De provincie heeft 26 weken – een half jaar dus – om onze aanvraag voor de sloop te beoordelen

“We volgen hierin het advies van een ecoloog”, legt Peter van den Berg, vastgoedontwikkelaar bij Stadlander, uit. “Als we genoeg maatregelen hebben genomen, kunnen we de provincie dit najaar vragen om goedkeuring te geven voor de sloop. Dit noem je een ontheffing. De provincie heeft 26 weken – een half jaar dus – om onze aanvraag te beoordelen. Dat betekent dat we de ontheffing begin april 2021 binnenkrijgen. Helaas is dan het broedseizoen al begonnen en mogen we nog niet slopen. Officieel moeten we zelfs wachten tot 2022. We zijn in overleg met de gemeente en provincie om toch al eerder te kunnen slopen. Liefst in het najaar van 2021.”

Een uitzondering vormen de huizen met platte daken aan de Jacoba van Beierenstraat. Hier zijn geen beschermde diersoorten gevonden. Deze kunnen dus in het voorjaar van 2021 gesloopt worden.

Dichte woningen

Het duurt helaas dus nog even voordat alle leegstaande woningen gesloopt worden. Het is fijner wonen in een omgeving waar de huizen nog bewoond zijn. Daarom wordt een deel van de woningen verhuurd via bruikleenovereenkomsten.

Woningen die niet meer geschikt zijn voor tijdelijke bewoning, worden ‘onklaar’ gemaakt. Dat betekent dat ze worden afgesloten van gas, water en licht. Ze worden vervolgens ook afgesloten met platen.

Tuinonderhoud gaat wel door

Ook als de huizen niet meer bewoond zijn, groeit het onkruid gewoon door. De gebiedsbeheerder van Stadlander doet daarom regelmatig een rondje door de wijk. Daarbij let hij op de hoogte van het gras, onkruid en/of rommel in de tuin. Ook scheve tuinhekken, schuttingen en poorten, de hoogte van de struiken, heggen en bomen en klimop tegen de woningen noteert hij.

De lijst wordt doorgegeven aan groenbedrijf Verheij, die de tuinen weer netjes maakt.

Oproep: denk mee!

Het duurt helaas dus nog even voordat alle oude woningen gesloopt zijn. We snappen dat de leegstand geen fijn zicht is. Stadlander, gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers dagen u daarom uit! Denk met ons mee, hoe kunnen we het aanzicht van de woningen de komende tijd verbeteren?

Heb je ideeën om de huizen aan te kleden met kunst, oude foto’s of misschien iets totaal anders? Laat het ons weten! Heeft u zelf geen idee, maar wilt u wel meehelpen? Ook dat horen we graag.

Ideeën en hulp zijn welkom bij Anissa Azoul, e-mail:  sintmaartensdijk@stadlander.nl of tel. 088-5626000; of bij Roseline van den Heuvel, e-mail: roseline.vandenheuvel@tholen.nl of tel. 06-19826166

Over Smerdiek-West

Smerdiek-West is een gemoedelijke wijk in het westen van Sint-Maartensdijk. Een wijk waar het gewoon goed wonen is. Want hier groeten de mensen elkaar nog op straat en vragen je buren hoe het met je gaat. En als je naar de Spar of de Lidl wandelt voor je boodschappen, ontmoet je altijd wel iemand.

In deze wijk werken Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers samen aan een fijne woonomgeving met moderne, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Smerdiek-West.

Naar de wijk

Tijdelijke verhuur

Een aantal leegstaande woningen van Stadlander worden tijdelijk verhuurd via VVB Wonen. “Dat is beter voor de leefbaarheid dan ze leeg te laten staan”, stelt Pedro van de Velde van VVB Wonen. Hij legt uit hoe zijn organisatie toeziet op de leefbaarheid in de wijk.

Lees verder
Lees voor