Stadlander en GGZ WNB werken samen aan verbetering leefbaarheid De Karmel

Stadlander en GGZ WNB hebben de handen ineen geslagen om samen de leefbaarheid in en rond het woongebouw De Karmel te verbeteren. Het gebouw zal daarvoor een flinke opknapbeurt krijgen en wordt ook deels anders ingericht. De bewoners van De Karmel zijn hierover dinsdagavond 15 september geïnformeerd.

De Karmel is gebouwd in 1977 en is toe aan vernieuwing. Stadlander wil De Karmel daarom een flinke opknapbeurt geven. Dit houdt in dat het gebouw een renovatie krijgt en er soms van twee appartementen één wordt gemaakt. Daarnaast wil Stadlander het gebouw fors duurzamer en energiezuiniger maken, waardoor het wooncomfort verbetert. Ook de buitenruimte, zoals het parkeerterrein en de tuin, krijgen een nieuwe inrichting.

Samenwerking met GGZ WNB

Naast de renovatie investeert Stadlander ook in de leefbaarheid van De Karmel. Stadlander wil al haar huurders een fijn en betaalbaar thuis bieden in een prettige leefomgeving. Om huurders met een zorgbehoefte de voor hen passende zorg en ondersteuning te bieden, is er samenwerking ontstaan tussen Stadlander en GGZ WNB. Het plan is nu om het achterste gedeelte van het gebouw in te richten als een woonvorm met begeleiding door GGZ WNB.

GGZ WNB vervult een hulpverlenende functie op het gebied van psychische gezondheidszorg. De inspanningen van GGZ WNB zijn erop gericht dat bewoners onder begeleiding en toezicht zoveel mogelijk participeren in de samenleving en regie voeren over hun eigen leven. Het doel is dat zowel de cliënten, als medebewoners van De Karmel en omwonenden prettig met elkaar om kunnen gaan en dat er een fijne leefbare omgeving is.

Sociaal plan

De huurders van De Karmel zijn dinsdagavond 15 september op de hoogte gebracht van de plannen. Voor de huurders van de appartementen die samengevoegd worden en voor de huurders van het achterste gedeelte, zal een sociaal plan in gaan. Dat houdt in dat Stadlander haar huurders begeleidt naar een andere woning. Dit sociaal plan heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar en gaat in op 1 november 2020.

Buurtbewoners

Stadlander en GGZ WNB vinden het belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij de vernieuwing van De Karmel. Zij hebben daarom een informatiebrief en uitnodiging ontvangen voor een informatieavond op dinsdag 22 september.

Lees voor