Halsteren Centrum-Oost-DJI_0928

Hart van Halsteren

In de Bernhardstraat, Julianastraat, Schoolstraat en het Sint Maartensplein staat de komende jaren veel te gebeuren. In totaal 54 woningen worden gesloopt en maken plaats voor duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw. Buurtbewoners mogen meepraten over de invulling.

De plannen

De komende jaren worden delen van de Bernhardstraat, Julianastraat, Sint Maartensplein en Schoolstraat opnieuw ontwikkeld. Dat kan niet allemaal tegelijk, dus we doen dat in fases. 

Voor de eerste fase is de aanpak en planning bekend. Wij starten in 2024, in het tweede kwartaal, met de sloop van 23 woningen aan de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein. Nog eens 31 woningen in delen van de Julianastraat (18 woningen) en Schoolstraat (13 woningen) worden in de jaren daarna aangepakt. Ook deze woningen worden gesloopt.

Het is prettiger wonen in een omgeving waar woningen bewoond zijn. Daarom verhuren we leeg gekomen woningen zo veel mogelijk door via tijdelijke huurcontracten.

Sloop en nieuwbouw: waarom?

Wij kiezen in fase 1, 2 en 3 voor sloop en nieuwbouw. Daar zijn meerdere redenen voor.

Wij hebben een opdracht om al onze woningen CO2-neutraal te maken. Dit hoort bij de klimaatdoelen die in Nederland en Europa zijn afgesproken. Om onze woningen in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal te hebben, moeten we flink investeren in onze bestaande woningen.

Maar er is meer. Al onze woningen moeten woningen technisch in orde zijn. Ook willen we, dat de woningen passen bij de woonbehoefte van de huurders, nu en straks. Waar dat mogelijk is, kiezen we voor renovatie. Maar dat gaat niet altijd. Voor deze 54 woningen in Halsteren is gekozen voor sloop van de woningen, met nieuwbouw. De kosten om te renoveren zijn in dit geval te hoog, in vergelijking met de kwaliteit die we ermee terugkrijgen. Daarom is besloten om hier te slopen en nieuw te bouwen. 

Meedenken en meedoen

Hoe de nieuwbouwplannen er precies uit gaan zien, is nu nog niet bekend. Daarover gaan we graag in gesprek met de huidige en toekomstige buurtbewoners. We denken aan een mix van woningen voor verschillende doelgroepen. Eind september zijn we hiermee van start gegaan. De verslagen en Buurtkrantjes kun je onder ‘Documenten’ op deze pagina terugvinden.


Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

Dit klopt, maar alleen op de korte termijn. Het verschil zit ‘m in de totale levensduur van een woning. Een nieuwbouwwoning gaat minimaal 65 jaar mee en een oudere, gerenoveerde woning een stuk korter. Het renoveren van de oudere woningen in Halsteren Centrum-Oost is een zeer grote investering. Onder aan de streep is het dan gunstiger om te slopen en nieuw te bouwen.

Een nieuwbouwwoning is ook voor de huurder een stuk beter betaalbaar, door de goede isolatie en energiezuinige installaties. Deze verouderde woningen worden ook door een grondige renovatie niet even energiezuinig als een nieuwbouwwoning.

Wij hebben bij het bepalen van de volgorde gekeken naar de gemiddelde kwaliteit van de huidige woningen.

Niet alle woningen in de wijk zijn huurwoningen van Stadlander. De afgelopen jaren zijn flink wat woningen verkocht.

De woningen die we gaan slopen zijn ‘op’. Zowel bouwtechnisch als op het gebied van energieverbruik en wooncomfort. Voor bewoners kan dit soms anders voelen: het huis en de straat zijn je ‘thuis’ en dat valt dan plotseling weg. Er breekt een periode van onzekerheid aan.

Wij proberen de bewoners daarin zo goed mogelijk te begeleiden en oog te hebben voor hun situatie. Onze ervaring is, dat de meeste bewoners na hun verhuizing weer een fijn nieuw thuis vinden.

Het is prettiger wonen in een omgeving waar woningen bewoond zijn. Daarom worden de leeg gekomen woningen zo veel mogelijk verhuurd via tijdelijke huurcontracten.

De tijdelijke huurders weten dat het om tijdelijke bewoning gaat. Hun tijdelijke huurcontract loopt tot de einddatum van het sociaal plan. Deze huurders hebben geen recht op de rechten uit het sociaal plan.

We zorgen dat je woning schoon, heel en veilig blijft. Heb je een reparatieverzoek? Dan kun je dat gewoon bij ons melden. Wij zorgen ervoor dat het wordt gerepareerd.

We maken voor al onze woningen een onderhoudsplanning. Deze planning blijft voor jouw woning doorlopen. Is er onderhoud gepland bij je woning? Dan laten we dat op tijd weten.

We zijn altijd bezig met het onderhouden en renoveren van onze woningen. Helaas kunnen we dat niet voor al onze woningen tegelijk doen. Staat jouw woning op de planning? Dan laten we dat op tijd weten.


SOCIAAL PLAN EN VERHUIZEN

Dat staat in het sociaal plan. Onze medewerkers gaan bij deze bewoners langs voor een persoonlijk gesprek. Wij bespreken dan de woonwensen, hoe het huishouden en inkomen eruit zien. Ook helpen wij met de inschrijving bij www.zuidwestwonen.nl, ons woningzoekenden-systeem. Zolang het sociaal plan loopt, begeleiden wij de bewoners, totdat zij een nieuwe woning hebben gevonden.

Ook na de verhuizing blijven we in contact om te horen hoe de nieuwe woning bevalt.

Het sociaal plan van fase 1 (23 woningen in de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein) start op 15 september 2022.

Voorlopig is de start van het sociaal plan voor fase 2 (18 woningen aan de Julianastraat) gepland in het tweede kwartaal van 2024.

Bij fase 3 (13 woningen aan de Schoolstraat) is de start van het sociaal plan gepland in het vierde kwartaal van 2025.

Iedereen gaat andere woonruimte vinden. Als de bewoners graag in Halsteren willen blijven wonen, gaan wij ons daar zeker voor inzetten. Het hangt daarbij wel af, van welke woningen vrij komen. Bewoners krijgen anderhalf jaar de tijd om nieuwe woonruimte te vinden, vanaf de start van het sociaal plan.

Tijdens de looptijd van het sociaal plan krijgt jouw inschrijving op Zuidwestwonen.nl een label: voorrang ‘herstructurering’. Dat doen wij, je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Met het label ‘voorrang herstructurering’ heb je bij sommige woningen voorrang op andere woningzoekenden. Onderaan bij de advertentie op Zuidwestwonen.nl staat dan ‘voorrang voor herstructureerders’.

Lees hier meer over voorrang bij herstructurering.

Is de woning geadverteerd met ‘voorrang voor herstructureerders’? Dan kijken we naar de woonduur in de huidige woning. De huurder die het langst in de huidige woning woont, is dan als eerste aan de beurt.

Dingen die je hebt veranderd in of aan je woning, noemen we Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV’s). Wanneer je gaat verhuizen, mag je een ZAV meenemen. Maar dat mag alleen als de woning geschikt blijft voor tijdelijke verhuur.

Je mag de ZAV ook achterlaten in de woning. In sommige gevallen kun je hiervoor een vergoeding krijgen. Je moet dan wel toestemming hebben aangevraagd voor de ZAV. Ook kijken we naar de technische levensduur van de ZAV. Bijvoorbeeld: voor keukenapparatuur is dat 10 jaar, voor keukenkastjes 15 jaar en voor een dakraam 25 jaar. Meer informatie over ZAV’s en ons ZAV-beleid lees je op deze pagina.

In het sociaal plan is (onder andere) geregeld dat huurders een verhuiskostenvergoeding krijgen. Ook kunnen huurders van een woning die gesloopt gaat worden, voorrang krijgen bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning.

Huurders die er behoefte aan hebben, worden hierbij intensief begeleid. We streven ernaar om iedereen te begeleiden naar huisvesting waar men prettig kan wonen. De ervaring leert dat de meeste huurders binnen de looptijd van het sociaal plan (1,5 jaar) een geschikte woning vinden, die bij hun wensen en financiële mogelijkheden past.


MEEDENKEN

Na de zomer van 2022 willen we het samen met bewoners hebben over de nieuwe invulling van de wijk. Bijvoorbeeld: over wat voor soort woningen moeten in de wijk komen en voor welke doelgroepen? En over groen en parkeren in de wijk.

Iedereen die belang heeft bij de wijk. Bewoners, omwonenden, eventuele toekomstige bewoners, leden van de Huurdersbelangenvereniging en de Dorpsraad, de gemeente en andere geïnteresseerden.


NIEUWBOUW

De sloop en nieuwbouw is verdeeld over 3 fases. Hoelang elke fase duurt, wordt bepaald door de looptijd van het sociaal plan (1,5 jaar), (de voorbereidingen voor) de sloop, (de voorbereidingen voor) de nieuwbouw, maar ook onvoorziene omstandigheden. We verwachten dat de nieuwbouw van fase 1 in het derde kwartaal van 2025 klaar is. Fase 2 volgt in het derde kwartaal van 2026 en fase 3 in het tweede kwartaal van 2028. Dit zijn geen definitieve data, omdat er altijd onverwachte zaken kunnen gebeuren.

We weten nog niet precies hoe de plannen er precies uit gaan zien. Daarover gaan we graag in gesprek met de huidige en toekomstige buurtbewoners. We denken daarbij aan een mix van verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen. Omdat we nog niet weten wat we gaan bouwen, zijn de huurprijzen hiervan ook nog niet bekend.

Iedereen die staat ingeschreven als woningzoekende bij www.zuidwestwonen.nl en voldoet aan de voorwaarden in de woningadvertentie, kan reageren op de nieuwbouwwoningen in deze wijk. Voorwaarden in de advertentie kunnen bijvoorbeeld zijn: het inkomen, gezinsgrootte, leeftijd.

Dat geldt dus ook voor de huidige bewoners: zij kunnen reageren op woningen die passen bij hun inkomen en gezinssituatie.

In Halsteren geldt de parkeernorm van de gemeente Bergen op Zoom. Daardoor is er voldoende parkeerruimte in de nieuwe wijk voor alle woningen.

Volgens de Wet Natuurbescherming moeten wij onderzoeken welke diersoorten in de buurt wonen, voordat we woningen kunnen slopen. Dit onderzoek is al eerder gestart. Uit het onderzoek kwamen voorwaarden, waar wij aan moeten voldoen. Als er beschermde diersoorten in de omgeving wonen, moeten we een goed plan maken om deze dieren te verplaatsen.

In de nieuwe plannen houden we rekening met het groen dat nu al in de wijk is. We willen dat graag ook uitbreiden, als dat mogelijk is.

In de Mozartstraat en omgeving komt ook nieuwbouw. Op dit moment lopen de onderzoeken naar de precieze invulling hiervan. We verwachten binnen enkele maanden het definitieve besluit hierover te nemen.

In Vogelenzang wordt op dit moment De Leeuwerik gebouwd. Dit zijn 45 appartementen, die na de zomer van 2023 worden opgeleverd. Meer informatie vind je hier.


CONTACT

Je kunt ons bellen of WhatsAppen op telefoonnummer 088 – 562 6000, of mailen naar: halsteren@stadlander.nl. Vragen kun je ook stellen tijdens het spreekuur in het Buurt Informatie Punt, Sint Maartensplein 28. Het spreekuur is elke donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Je kunt je vragen ook schriftelijk stellen: doe een briefje in de bus bij het Buurt Informatie Punt. Vergeet niet om je naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres te vermelden.

Vanaf 14 juli is er elke donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur een inloopspreekuur in ons Buurt Informatie Punt aan het Sint Maartensplein 28 in Halsteren. Je bent van harte welkom.

Lees voor