De Populierbuurt maakt deel uit van de wijkvernieuwing van Gageldonk-West in Bergen op Zoom. In overleg met de gemeente is besloten om in dit deel van de wijk het aantal woningen terug te brengen. Ook is afgesproken dat er meer afwisseling komt in het woonaanbod.

Daarom heeft Stadlander in maart 2020 besloten om de 48 duplexwoningen aan de Populierlaan te slopen. Het gaat om de huizen met de oneven huisnummers 13 t/m 107. Na de sloop worden hier duurzame, energiezuinige woningen teruggebouwd.

De 40 duplexwoningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Zo zorgt ervoor Stadlander dat haar huurders prettiger kunnen wonen in deze woningen. En blijft er genoeg afwisseling in het woonaanbod in de wijk.

Bouwpartners

Stadlander is op zoek gegaan naar een bouwpartner, die voor ons zowel de renovatie als de nieuwbouw kan verzorgen. De keuze is gevallen op drie lokale bedrijven: De Kok Bouwgroep, Induco en P. Jansen Installatie Techniek B.V.; allemaal uit Bergen op Zoom.

Samen met onze partners zijn we bezig om de plannen verder uit te werken. Het gaat om de renovatie van de woningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan én om de nieuwbouw aan de Populierlaan. Voor beide projecten bekijken we nu de mogelijkheden. Ook zijn we bezig met de voorbereidende onderzoeken.

Klankbordgroep

We betrekken graag onze huurders bij de renovatie van de woningen aan de Berkstraat en Meidoornlaan. Dit doen we in een klankbordgroep. In deze klankbordgroep praten bewoners mee over de renovatie. De groep komt regelmatig bij elkaar.

Sociaal plan

Vanaf 1 april 2020 geldt een sociaal plan voor bewoners van de 48 woningen aan de Populierlaan 13 t/m 107 (oneven). Zij krijgen 1,5 jaar de tijd om een nieuwe woning te vinden. Ze worden begeleid door medewerkers van Stadlander.

De bewoners hebben tot 30 september 2021 de tijd om een nieuwe woning te vinden.

Het is fijner wonen in een omgeving waarvan de huizen zijn bewoond. Daarom verhuurt Stadlander de woningen die leegkomen via tijdelijke huurcontracten. Daarnaast blijven de gebiedsbeheerders van Stadlander toezien op een schone, hele en veilige leefomgeving.

Onderzoek beschermde diersoorten

De Wet Natuurbeheer schrijft voor dat we onderzoek moeten doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten, voordat we starten met de werkzaamheden. Er is onderzocht welke beschermde diersoorten aanwezig zijn in en rond de woningen. Hiervoor worden nu vervangende verblijfplaatsen gezocht en geplaatst.

Planning

Berkstraat & Meidoornlaan

Voorbereiden renovatie: 2020-2021

Start renovatie: februari 2022

Populierlaan

Sociaal plan: 1 april 2020 – 30 sept 2021  

Voorbereiden sloop: 2020-2021

Start sloop: januari 2022

Start nieuwbouw: najaar 2022

Lees voor