Stalenbrugstraat eo, Bergen op Zoom (Fort-Zeekant)

01-Stalenbrugstraat-Prins-Hendrikstraat-001-Middel

Stalenbrugstraat eo, Bergen op Zoom (Fort-Zeekant

De wijk Fort-Zeekant krijgt de komende jaren een nieuwe entree, ter hoogte van de Stalenbrugstraat. Hier maken 41 oude huurwoningen op termijn plaats voor nieuwbouw.

Stadlander moet al haar woningen voor 2050 energieneutraal hebben. Dat is een grote opgave. Daarom kijken we nu al naar de toekomst van onze woningen. Waar dat kan, zullen we woningen renoveren en energiezuiniger maken.

Helaas is dat niet voor alle woningen mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit en de indeling van de woningen niet meer aansluit bij de huidige en toekomstige eisen. Of vanwege de kansen door de ligging in de wijk.

Deze argumenten gelden ook voor de 41 huurwoningen in Stalenbrugstraat en omgeving. Daarom kiest Stadlander ervoor om deze woningen op termijn te slopen.

Sociaal plan

Voor 41 huurwoningen aan de Stalenbrugstraat, Prins Hendrikstraat, Koningin Wilhelminastraat en Koningin Sophiastraat gold een sociaal plan. Via het sociaal plan hebben we alle huurders met een vaste huurovereenkomst geholpen aan een andere woning. Binnen de looptijd van het sociaal plan hebben alle huurders een andere woning gevonden.

Tijdelijke verhuur

Het is fijner wonen in een omgeving waar de huizen bewoond zijn. In afwachting van de sloop verhuren we de leeggekomen woningen daarom via tijdelijke huurovereenkomsten. Ook tijdens de periode van tijdelijke verhuur blijven onze gebiedsbeheerders toezien op een schone, hele en veilige leefomgeving.

We begrijpen dat de tijdelijke huurders én omwonenden graag duidelijkheid willen over het einde van de tijdelijke verhuur en de start van de sloop- en nieuwbouwontwikkeling. Helaas kunnen we deze duidelijkheid op dit moment nog niet geven. De planning voor sloop en de daaropvolgende nieuwbouw staat nog niet helemaal vast. Dit komt omdat we hierbij mede afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente. De tijdelijke huur eindigt per 1 juni 2024.

Sloop

Volgens de Wet Natuurbescherming moeten wij onderzoeken welke diersoorten in de buurt wonen, voordat we woningen kunnen slopen. Dit onderzoek hebben we al eerder uitgevoerd. We hebben een ontheffing gekregen van de provincie Noord-Brabant. Dit is een goedkeuring om te mogen slopen. De ontheffing schrijft voor dat we vóór 2025 gestart moeten zijn met de sloopwerkzaamheden.

De komende tijd gaan we verder met de voorbereidingen op de sloop. Denk daarbij aan het in kaart brengen van het asbest en onderzoek naar het hergebruik van materialen uit de woningen.

Nieuwbouw

Stadlander wil op de locatie van de Stalenbrugstraat en omgeving graag duurzame en comfortabele sociale huurwoningen terugbouwen.

Om onze nieuwbouwplannen mogelijk te maken is waarschijnlijk een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente Bergen op Zoom heeft, ondanks meerdere verzoeken, bij ons aangegeven op dit moment geen capaciteit te hebben om zo’n procedure op te starten. Onze nieuwbouwontwikkeling loopt daardoor vertraging op.

Het is ook nog onduidelijk wanneer de gemeente wel kan starten met de voorbereiding van een wijziging van het bestemmingsplan. We onderzoeken op dit moment verschillende opties om de vertraging te beperken.

Veel gestelde vragen

ALGEMEEN

In ons besluit om deze 41 woningen te slopen hebben we meerdere belangen meegenomen:

  • De ligging en uitstraling in de wijk, in dit geval het vernieuwen van de entree van Fort-Zeekant.
  • De indeling van de woningen en bijgebouwen. Deze sluit niet altijd meer aan bij de huidige en toekomstige eisen.
  • Kwaliteit van de woningen. In 2050 willen we dat al onze woningen energieneutraal zijn. Zo houden we onze woningen betaalbaar en comfortabel voor onze huurders. Waar dat kan, kiezen we voor renovatie. Maar de kwaliteit van de woningen staat dat hier niet toe.

We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken, maar we moeten wel ergens starten. Met de sloop van de 41 verouderde woningen in de Stalenbrugstraat en omgeving kunnen we meteen de entree van Fort-Zeekant een opfrisbeurt geven. Daarom starten we dus met het vernieuwen van dit deel van de wijk.

In 2020-2021 hebben 106 woningen in de Oranjebuurt een opknapbeurt met energiebesparende maatregelen gehad. Deze woningen kunnen er weer 15 jaar tegenaan. We bekijken dan opnieuw wat deze woningen nodig hebben om te voldoen aan onze opgave voor energieneutraal wonen in 2050.

Als we woningen slopen, kunnen huurders er niet blijven wonen. We bieden hen dan een sociaal plan aan. We begeleiden huurders naar een andere woning. Huurders ontvangen ook een verhuiskostenvergoeding van ons.

Het sociaal plan voor de Stalenbrugstraat eo ging in op 1 september 2021 en eindigde op 28 februari 2023. Binnen de looptijd van het sociaal plan hebben alle huurders een andere woning gevonden. Voor enkele huurders geldt dat zij pas later naar hun andere woning kunnen verhuizen, bijvoorbeeld omdat hun (nieuwbouw)woning nog niet klaar is. Met deze huurders hebben we persoonlijke afspraken gemaakt over het moment dat zij hun woning moeten verlaten.


TIJDELIJKE VERHUUR

Alle woningen die nu vrijkomen, worden onklaar gemaakt en dichtgezet. Dat betekent dat we alle aansluiting op de nutsvoorzieningen (gas, water en licht) afsluiten. Daarna zetten we de woningen dicht met stalen platen. Dit doen we om inbraken te voorkomen.

De tijdelijke huur eindigt per 1 juni 2024.

Het vertrek van oude bewoners en de komst van nieuwe, tijdelijke bewoners kan zorgen voor meer reuring in de buurt. Onze gebiedsbeheerders zien daarom ook tijdens de periode van tijdelijke verhuur toe op een schone, hele en veilige leefomgeving.

U kunt onze gebiedsbeheerders aanspreken als u hen op straat tegenkomt. Ook kunt u contact opnemen met ons Klanthuis. Dat kan via info@stadlander.nl of via telefoonnummer 088 562 6000.


SLOOP EN NIEUWBOUW

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de planning voor de sloop. Dit hangt samen met de planning voor de nieuwbouw. We houden de periode tussen sloop en nieuwbouw graag zo kort mogelijk.

Voor de sloop van de woningen hebben we ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming (zie vraag: Welke rol speelt de Wet Natuurbescherming?). Deze ontheffing schrijft voor dat we vóór 2025 gestart moeten zijn met de sloopwerkzaamheden.

De komende tijd gaan we verder met de voorbereidingen op de sloop. Denk daarbij aan het in kaart brengen van het asbest en onderzoek naar het hergebruik van materialen uit de woningen.

Volgens de Wet Natuurbescherming moeten wij onderzoeken welke diersoorten in de buurt wonen, voordat we woningen kunnen slopen. Dit onderzoek hebben we al eerder uitgevoerd. We hebben een ontheffing gekregen van de provincie Noord-Brabant. Dit is een goedkeuring om te mogen slopen. De ontheffing schrijft voor dat we vóór 2025 gestart moeten zijn met de sloopwerkzaamheden.

We willen op deze locatie graag duurzame en comfortabele sociale huurwoningen terugbouwen. We onderzoeken hiervoor nog verschillende mogelijkheden.

Om onze nieuwbouwplannen mogelijk te maken is waarschijnlijk een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Helaas heeft de gemeente Bergen op Zoom, ondanks meerdere verzoeken, bij ons aangegeven op dit moment geen capaciteit te hebben om zo’n procedure op te starten. Onze nieuwbouwontwikkeling loopt daardoor vertraging op. Het is ook nog onduidelijk wanneer de gemeente wel kan starten met de voorbereiding van een wijziging van het bestemmingsplan.

We onderzoeken daarom op dit moment verschillende opties om de vertraging te beperken.

Samenvatting

Status:
In voorbereiding

Straten:
Stalenbrugstraat
Prins Hendrikstraat
Koningin Wilhelminastraat
Koningin Sophiastraat

Planning:

Einde tijdelijke huur:
1 juni 2024

Verwachte sloop:
Eind 2024

Lees voor