Flat Gageldonk, Gageldonk-West (Bergen op Zoom)

Voorgevel van de nieuwe flat

Een bijzonder gebouw op een bijzondere plaats

Flat Gageldonk staat als bijzonder gebouw op een bijzondere plek in de wijk Gageldonk-West. Deze naoorlogse stadswijk schakelt om naar een hippe, duurzame, groene en levendige woonomgeving. Flat Gageldonk maakt formeel geen deel uit van de wijkvernieuwing van Gageldonk-West. Maar nu de hele buurt opknapt, zijn ook de flat en zijn omgeving toe aan een opfrisbeurt.

Werkzaamheden

De uitstraling van het woongebouw wordt aangepast door nieuwe frisse gevels. De hoofdingang wordt helemaal vernieuwd. Het terrein rond de flat wordt opnieuw ingericht.

De woningen worden energiezuinig en comfortabel gemaakt door nieuwe kozijnen met isolatieglas, betere isolatie van de gevels en dak en een nieuw ventilatiesysteem. Op het dak van het complex brengen we zonnepanelen aan.

Na het groot onderhoud pakt de gemeente ook het openbaar gebied aan. De Populierlaan wordt hiervoor opnieuw ingericht.

Huurders

De huurders kunnen tijdens de werkzaamheden in hun appartement blijven wonen. In de uitvoering en bij de keuze voor de materialen wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. De bewoners krijgen tijdens de werkzaamheden hulp aangeboden. Ze kunnen tot rust komen in een rustwoning op een andere locatie.  

Samenvatting

Locatie:
Flat Gageldonk, Populierlaan 10-82

Aantal woningen:
37 appartementen

Werkzaamheden:
-Woningen: verduurzamen, nieuwe ventilatie
-Woongebouw: verbetering uitstraling door nieuwe entree en gevels
-Omgeving: opknappen buitenterrein

Status:
Gereed

Uitvoerder:
De Kok Bouwgroep

Achterzijde van de nieuwe flat, boven de impressie, onder het resultaat.

Lees meer

De bewoners van flat Gageldonk in Bergen op Zoom spraken elkaar nauwelijks. Dat veranderde toen de flat een renovatie kreeg. De bewoners ontmoetten elkaar in de rustkeet. Nu komen ze bij elkaar over de vloer.

Naar het nieuwsbericht

Lees voor