Scheldeflat, Bergen op Zoom (Fort-Zeekant)

Scheldeflat 009 (Middel)

Scheldeflat, Bergen op Zoom (Fort-Zeekant)

Na meer dan een halve eeuw verdwijnt de Scheldeflat uit Fort-Zeekant. De voormalige serviceflat maakt deel uit van het masterplan Scheldebalkon. De flat en de aanleunwoningen aan de IJssellaan worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en een uitbreiding van het Park Belvédère.

De Scheldeflat werd eind jaren ’60 gebouwd als serviceflat. Die functie hield de flat tot en met 2015. Nadat zorginstelling tanteLouise afstand deed van de Scheldeflat, kwam het gebouw in handen van Stadlander. Tot medio 2022 werd een deel van de Scheldeflat bewoond via tijdelijke huurcontracten, onder andere door statushouders, starters en spoedzoekers. Met behulp van WijZijn hebben alle tijdelijke huurders een andere woning gevonden.

Sloop

De Scheldeflat wordt op een duurzame en circulaire manier gesloopt. In het voorjaar van 2023 is Sloopbedrijf A. van Liempd gestart met het ‘delven van grondstoffen’. Hierbij worden zoveel mogelijk materialen uit de Scheldeflat ‘geoogst’ om ze een tweede leven te geven. Daarnaast is in het voorjaar van 2023 gestart met de asbestsanering van de Scheldeflat.

We slopen niet, maar delven nieuwe grondstoffen. Dat is circulair slopen. In deze video leggen we uit welke materialen we allemaal opnieuw kunnen gebruiken.

Woensdag 4 oktober 2023 start de machinale sloop van de Scheldeflat. Vanaf dan zal een kraan het gebouw langzaam afbreken. Het puin wordt ter plaatse vermalen. Dit kan enige geluids- en stofoverlast geven.

Aansluitend op de machinale sloop van de Scheldeflat worden ook de aanleunwoningen aan de IJssellaan afgebroken.

Nieuwbouw

In het masterplan voor het Scheldebalkon wordt uitgegaan van minimaal 100 nieuwe woningen op de plek van de Scheldeflat en de aanleunwoningen aan de IJssellaan. Het gaat om appartementen en enkele eengezinswoningen.

Op dit moment zijn we nog volop bezig met het ontwerp. Het streven is om medio 2024 de plannen gereed te hebben. Dan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De verwachte start bouw is dan in 2025.

Veel gestelde vragen

SLOOP

De Scheldeflat is sterk verouderd. Bovendien hebben de woningen een klein oppervlakte. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van wonen & zorg. Voor tanteLouise is dit eerder reden geweest om afstand te doen van de Scheldeflat.

In het Masterplan Scheldebalkon is afgesproken dat de Scheldeflat plaatsmaakt voor nieuwbouw en de uitbreiding van het Park Belvédère. We voegen zo meer groen en kwaliteit toe aan de wijk Fort-Zeekant.

De sloop van de Scheldeflat is in het voorjaar van 2023 gestart met de ‘circulaire’ sloopwerkzaamheden. Alle herbruikbare materialen zijn weggehaald uit de flat.

Woensdag 4 oktober startte de machinale sloop van de Scheldeflat. Dit loopt door tot begin 2024. Aansluitend worden ook de aanleunwoningen aan de IJssellaan gesloopt.

Sloopbedrijf A. van Liempd uit Sint-Oedenrode.

Het slopen van zo’n groot gebouw gaat helaas niet zonder trillingen, stof en geluid. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, neemt Sloopbedrijf A. van Liempd verschillende maatregelen:

  • Gebruik van moderne machines die 40% minder geluid produceren.
  • Niet vóór 07:00 uur warmlopen en slopen van de gebouwen.
  • Stofbestrijding met water. Bij de sloopmachine en op de grond zal continu met water gespoten worden om stof binnen het werkterrein te houden.
  • Het opgeslagen puin besproeien we met water. Dit gebeurt ook tijdens het inladen van het puin.
  • Tijdens de machinale sloop hangen van stofdoeken aan de (deels groene) bouwhekken.
  • Het plaatsen van trillingsmeters, die continu meten. Bij overschrijding past het sloopbedrijf de werkwijze aan.
  • Vrachtwagens laden en wachten op het werkterrein. Daardoor worden de omliggende wegen niet geblokkeerd.
  • De afvoer van het puin gebeurt in een zo kort mogelijke periode. Het transport rijdt via de Paulus Buyslaan naar de Markiezaatsweg.

U kunt contact opnemen met projectleider Barthel van Dinther van Sloopbedrijf A. Van Liempd, via tel. 0413479797 of via barthel@vanliempd.nl


NIEUWBOUW

We willen op deze plaats graag appartementen en eengezinswoningen terugbouwen, in totaal zo’n 120 woningen. Het gaat om sociale huurwoningen. Het is nog niet bekend of er ook koopwoningen of woningen voor de vrije huur sector komen.

Het bestemmingsplan is in 2019 vastgesteld. Hierin is al rekening gehouden met de nieuwbouw op de locatie van de Scheldeflat. Voordat gestart kan worden met de nieuwbouw wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

In februari 2023 dachten zo’n 25 wijkbewoners met ons mee over de nieuwe woningen op de locatie van de Scheldeflat. Bij het bedenken en ontwerpen van een nieuwe buurt komt namelijk veel kijken: het moet een energiezuinige buurt zijn én een plek waar je elkaar makkelijk ontmoet.

We hebben veel ideeën opgeschreven tijdens het “Buurtgesprek”. Samen met bouwpartner ERA Contour en de architect zijn we nu bezig om het ontwerp verder uit te werken. De adviezen van de buurtbewoners worden daarin meegenomen.

We streven ernaar medio 2024 de plannen gereed te hebben. Dan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De verwachte start bouw is dan in 2025, de oplevering in 2026.

Samenvatting

Status:
Sloop is gestart

Straten:
Borgvlietsedreef
IJssellaan

Planning:

Sloop:
April 2023: start circulaire sloop
Oktober 2023: start machinale sloop Scheldeflat
Voorjaar 2024: sloop Scheldeflat & IJssellaan gereed

Herinneringen aan de Scheldeflat

Zoveel mensen, zo veel mooie verhalen. In de aanloop naar de sloop verzamelen we herinneringen aan de Scheldeflat. Deze kun je teruglezen op de website van Fort-Zeekant Boeit. 

Naar Fort-Zeekant Boeit
Lees voor